Maja kommer ha semester v 28,29,30 & 32

Alexandra kommer ha semester v 29,30,31,33 & nästan hela 34 (jobbar fredagen)